"Zbierzmy się, wyedukujmy społeczeństwo żeby wiedziało"

 "Jak obca firma zachodnia wykupiła firmę polską, to opodatkowane transakcje zostały zamienione na przesunięcia międzymagazynowe, transgraniczne przesunięcia międzymagazynowe, nie opodatkowane." - 27' nagrania ">www.youtube.com/watch

Czy można uznać za prawdziwe wszystkie argumenty przedstawiane w nagraniu, jeżeli prelegent nie zdaje sobie sprawy z tego jakie konsekwencje pociąga za sobą zakup przedsiębiorstwa?

Zakup firmy polskiej przez firmę zachodnią oznacza zmianę właściciela przedsiębiorstwa, a nie zmianę statusu prawnego przedsiębiorstwa polskiego. Szczególnie, że w przypadku spółek akcyjnych zakup dotyczy często jedynie pakietu kontrolnego akcji a nie ich całosci.  Firma polska nadal jest odrębnym podmiotem zarejestrowanym w Posce. Jeden z najnowszych przykładów: litewska firma Maxima zakupiła wszystkie akcje polskiej firmy Emperia i Emperia nie stała się filią firmy Maxima, lecz jest nadal odrębną polską firmą Emperia. Nadal wszystkie transakcje dokonywane z innymi podmiotami gospodarczymi, nawet tego samego właściciela, są nadal transakcjami kupna sprzedaży. Te transakcje są opodatkowa tak samo jak i były poprzednio. Nie ma mowy o żadnych przesunięciach międzymagazynowych!

Problem cen transferowych dotyczy kwestii cen produktów i usług będących przedmiotem tych transakcji kupna sprzedaży. Ceny te, ponieważ dotyczą transakcji właściciela z samym sobą, mogą być inne niż by się ukształtowały w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami niezależnymi. Ponieważ zaś zakup i sprzedaż są jednocześnie kosztem i przychodem dla podmiotów transakcji, to wyskość tych cen wpływa na wysokość opodatkowania.

Apeluję zatem do autora nagrania by w następnych swoich wystąpieniach nie wspominał o przesunięciach międzymagazynowych, gdyż taki dowód ignorancji od razu dezawułuje wszystkie stawiane wcześniej argumenty. Pokazuje, że prelegent "wie że dzwoni ale nie wie w jakim kościele".