Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
53 posty 3311 komentarzy

obiektywizm

programista - NIGDY NIE BĘDĘ ŻYŁ DLA INNEGO CZŁOWIEKA ANI PROSIŁ GO, BY ŻYŁ DLA MNIE

Kredyt Społeczny złym systemem finansowym

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kredytu Społecznego nie realizuje zadania stawianego przed każdym systemem finansowym, a efekty jego wprowadzenia będą dużo gorsze niż obecnie działający system.

Kredyt Społeczny jest przedstawiany jako alternatywny system finansowy. Alain Pilote, propagator Kredytu Społecznego, (którego 10 lekcji prezentowane są tutaj //reakcja.neon24.pl/ ) twierdzi że obecnie funkcjonujący system finansowy nie spełnia swojego zadania, zatem konieczna jest dla niego jakaś alternatywa i tą alternatywą ma być system Kredytu Społecznego.
System finansowy, wg propagatora Kredytu Społecznego, Alaina Pilote'a, musi realizować następujący cel:
"Celem systemu finansowego jest finansowanie produkcji dóbr, które odpowiadają potrzebom oraz finansowanie produkcji [konsumpcji - prawdopodobnie przejęzyczenie Alaina Pilote'a] tych dóbr, tak by zaspokoiły one te potrzeby."
Obecnie funkcjonujący system finansowy tego celu nie realizuje, ponieważ jak twierdzi Alain Pilote:
"Ponieważ istnieją dobra – dobra publiczne i dobra prywatne, na które jest zapotrzebowanie, a które można by z punktu widzenia technicznego wytworzyć, ale których się nie wytwarza, ponieważ system finansowy nie finansuje ich produkcji. Z drugiej strony istnieją dobra oferowane lud­ności, która ich potrzebuje, ale osoby czy rodziny nie mogą ich zakupić, gdyż system finansowy nie finansuje konsumpcji."

Czy wobec takich zarzutów, system Kredytu Społecznego mógłby zastąpić system obecnie funkcjonujący? By móc odpowiedzieć na to pytanie warto sprawdzić, czy system Kredytu Społecznego sam realizuje sprecyzowane wcześniej zadanie. Odpowiedź negatywna na to pytanie pociągnie za sobą konieczność odrzucenia Kredytu Społecznego jako systemu, poprawiającego warunki finansowe.

System Kredytu Społecznego, jak podaje Alain Pilote, składa się z trzech fundamentalnych zasad:

1. Pieniądze muszą być emitowane bez długu przez rząd – przedstawicieli społeczeństwa – zgodnie z produkcją i wycofywane z obiegu zgodnie z konsumpcją;
2. comiesięczna dywidenda dla każdego obywatela;
3. dyskonto skompensowane.

Przeanalizujmy zatem efekty wprowadzenia każdej z tych fundamentalnych zasad.

Dyskonto skompensowane (dyskonto wyrównane), polega na wprowadzeniu jednolitego dyskonta, rabatu, w postaci pewnej wartości procentowej, o który to rabat sprzedawcy będą obniżali ceny sprzedaży dla konsumentów, po czym wartość tego rabatu będzie sprzedawcom wypłacać państwowa instytucja. Wielkość tego rabatu będzie zaś wyliczana na podstawie cen sprzedaży deklarowanych przez producentów oraz poniesionych przez producentów kosztów wytworzenia. Koszty wytworzenia będą liczone jako tzw. ceny dokładne, czyli bez uwzględnienia zysków wszelkich pośredników.
Co spowoduje realizacja tej zasady?
Konsument będzie dokonywał zakupów wg cen równych kosztom wytworzenia, a wartość kosztów wytworzenia została konsumentom wypłacona w procesie produkcji. Dodatkowo pamiętajmy, że producent jest także konsumentem, produkuje pewne towary po to, by je sprzedać i za uzyskane pieniądze nabyć inne dobra. Zatem wartość wyprodukowanych towarów wg cen sprzedaży, czyli wg kosztów produkcji jest mniejsza niż dostarczona wszystkim konsumentom liczba pieniędzy, mniejsza o kwoty wypłacane sprzedawcom przez państwową instytucję. 
Pamiętajmy co o pieniądzach pisze Alain Pilote:
"Nie znaczy to, że pieniądze same w sobie są bogactwem. Pieniądze nie stanowią dobra ziemskiego zdolnego zaspokoić potrzeby doczesne.(...) pieniądze są środkiem, a produkty celem.
Nie można utrzymywać się przy życiu, jedząc pieniądze. Nie można się ubierać, zszywając banknoty dolarowe w sukienkę czy parę pończoch. Nie można odpoczywać, leżąc na pieniądzach. Nie można się leczyć, kładąc pieniądze na miejsce dolegliwości. Nie można się uczyć, koronując swoją głowę pieniędzmi.
Pieniądze nie są realnym bogactwem."

Zatem, sprzedawcy będą chcieli przede wszystkim zaopatrzyć się w towary za pomocą posiadanych pieniędzy. Lecz pamiętajmy że wg cen równych kosztom wytworzenia towarów nie wystarczy dla wszystkich posiadaczy pieniędzy. Ponieważ pieniądze są jedynie środkiem, a nie celem więc ceny pewnych towarów wzrosną, wzrosną ponad wypłacane dyskonto. Tymi pewnymi towarami będą te najbardziej przez konsumentów poszukiwane.
Ponieważ producenci produkują towary po to, by osiągnąć jak największy zysk, zatem będą oni maksymalizować deklarowane ceny sprzedaży. Ponadto wypłata dyskonta przez instytucję państwową (czyli przez zewnętrzny podmiot, całkowicie obojętny) spowoduje zwiększenie liczby pośredników i transakcji sprzedaży pomiędzy pośrednikami. Każda taka transakcja będzie bowiem realizowana po prawie nie zmienionych kosztach produkcji i spowoduje wypłatę przez państwową instytucję kwoty dyskonta. To zjawisko spowoduje kolejne zwiększenie kwot pieniężnych dostarczanych konsumentom.

Emisja pieniędzy bez długu przez rząd dla finansowania produkcji i wycofywanie z obiegu zgodnie z konsumpcją.
Jaki będzie efekt wprowadzenia w życie tej zasady?
Wytwarzanie towarów zajmuje pewien czas, zależny m.in. od tego używanych w produkcji narzędzi. Im lepsze narzędzia i więcej tych narzędzi, tym szybciej można wytwarzać towary przeznaczone dla konsumpcji. Jednak wytworzenie narzędzi także wymaga pewnego czasu.
W przypadku dostępnych nieograniczonych środków na finansowanie produkcji efektywniej będzie najpierw wytworzyć narzędzia i dopiero za ich pomocą produkować towary. Być może produkcja towarów konsumpcyjnych rozpocznie się trochę później ale za to potem będzie szybsza - także czas na wytworzenie pewnej sumarycznej wielkości towarów konsumpcyjnych w ogólnym rozrachunku może być krótszy. Zatem wydaje się logiczne, że emisja pieniędzy bez długu dla finansowania produkcji spowoduje zwiększenie wytwarzania narzędzi do produkcji, oraz narzędzi do wytwarzania tychże narzędzi itd. Ale finansowanie produkcji to nie tylko pewna kwota pieniędzy ale przede wszystkim konkretne zasoby surowców i ludzkiej pracy - pamiętajmy czym jest sam pieniądz, tylko środkiem. Wobec tego, że te środki dalej pozostają ograniczone z powodów czysto fizycznych, to produkcja narzędzi będzie wymagała odebrania części tychże środków od bezpośredniej produkcji towarów konsumpcyjnych. Zatem towarów konsumpcyjnych będzie się produkowało mniej.
Ale jednocześnie konsumenci chcą konsumować cały czas - otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia pieniężne i chcą je wymienić na konkretne towary konsumpcyjne, których jest jednak mniej. Skoro towarów konsumpcyjnych będzie mniej to nie wystarczy ich dla wszystkich posiadaczy pieniędzy wg obowiązujących cen sprzedaży. Ponieważ pieniądze są jedynie środkiem, a nie celem więc ceny towarów konsumpcyjnych wzrosną.

Comiesięczna dywidenda dla każdego obywatela.
Dzięki niej konsumenci otrzymają dodatkowe kwoty pieniężne, podczas gdy ilość towarów konsumpcyjnych nie ulegnie zmianie. Zatem ceny tych towarów wzrosną.

Podsumowując, wprowadzenie każdej z fundamentalnych zasad kredytu społecznego spowoduje niedobór towarów konsumpcyjnych w porównaniu do siły nabywczej konsumentów. Spowoduje to trudności z dostępem do tych towarów oraz większą cenę za jaką będzie można je nabyć.
Zatem system Kredytu Społecznego nie realizuje zadania stawianego przed każdym systemem finansowym, a dodatkowo efekty jego wprowadzenia będą dużo gorsze niż obecnie działający system finansowy.

KOMENTARZE

 • A jak połkniesz ,żabę to ją strawisz czy zwrócisz ?
  Coś strasznie nieperspektywiczny z ciebie programista :)
  I po co się nazywać zerojedynkowym wyrobnikiem ?
  nie wstyd ci ?
 • @autor
  >a efekty jego wprowadzenia będą dużo gorsze niż obecnie działający system."

  Z pewnością żadnych efektów nie będzie, bo nikt tego nie wprowadzi w życie, o KS można mówić tylko hipotetycznie i z tej perspektywy jest to ciekawy temat.

  Mnie zastanawia jedna rzecz;
  To samo zresztą jest u Keynesa, nie wiem czy czytałeś "Ogólną teorię...", mianowicie takie milczące założenie, że tylko pracownicy są konsumentami.
  Przecież tak przedsiębiorca, pośrednik, bankier i "każde najgorsze nawet ścierwo" za otrzymane pieniądze konsumuje.
  Keynes widzi problem w tym, że inwestycje zmniejszają fundusz płac w związku z czym nie da się sprzedać towarów bo cena uwzględnia fundusz płac plus inwestycje, a na zakupy tych dóbr można przeznaczyć jedynie fundusz płac.

  Podobnie w KS. Tutaj brakuje Douglasowi pieniędzy z zysku przedsiębiorcy pośredników itd...

  A przecież nawet inwestycje są prowadzone poprzez wypłaty ludziom.
  Maszynę, narzędzia fabrykę budują ludzie. Surowce wydobywają ludzie. Ci ludzie dostają pieniądze za które tak samo jak ci produkujący dobra konsumpcyjne kupują owe dobra.

  Pewna część jest tezauryzowana, ale nie ma powodu żeby ona się zwiększała. Ona się nie kumuluje. Jakąś część ludzie trzymają w "skarpecie" i tyle.

  Cała suma sprzedaży trafia do ludzi - konsumentów.
  Ja kompletnie nie rozumiem skąd ten problem, że niby np. zysk przedsiębiorcy, albo oszczędności przeznaczane na inwestycje nie mają być przeznaczane na konsumpcję.
  Przedsiębiorca nie je?
  Robotnik wytwarzający stal do produkcji części do maszyny wytwarzającej półprodukty do wytworzenia fabryki cegieł nie je?

  Może mi to wyjaśnisz, bo jak widać zwolennicy KS tylko o zoologii potrafią.
 • @imran 22:34:19
  Może chodzi o to, że zysk przedsiębiorcy może powstać dopiero po dokonaniu sprzedaży?
  Ja w KS zrozumiałem to tak, że producenci na wyprodukowanie swoich towarów wypłacili ludziom pieniądze wg kosztów produkcji. Producenci chcą sprzedać swoje towary z zyskiem. Ale wypłaconych pieniędzy jest tyle ile wyniosły koszty produkcji - nie ma pieniędzy na zyski dla wszystkich producentów. Ktoś musi swoich towarów nie sprzedać. Tak jakby nie było pieniędzy na wytworzoną wartość dodaną.

  Niestety Keynsa nie udało mi się dotąd przeczytać.
 • @programista 23:08:27
  Z pewnością czas jest tutaj problemem. Cykl wytworzenia produktu na danym etapie produkcji może trwać nawet rok. Dlatego do uruchomienia takiej produkcji przedsiębiorca musi mieć oszczędności.
  Przez rok musi płacić poprzedniemu etapowi za półprodukty, swoim pracownikom pensje jak również musi mieć pieniądze na swoje wydatki.

  Trudno zakładać, że będzie płacił pracownikom z oszczędności, oni będą wydawać na konsumpcję, a on sam zęby w ścianę przez rok.

  Gdyby założyć, że tych oszczędności nie ma, to tak samo można powiedzieć, że pracownicy wytworzyli produkt, ale dopóki nie zostanie sprzedany nie dostaną płac, a więc nie wykupią żadnej produkcji.
  Wtedy doszlibyśmy do konkluzji, że sprzedaż powinna nastąpić z dyskontem 100%, które w całości otrzyma przedsiębiorca z nowych pieniędzy i będzie mógł za to sfinansować następny cykl.

  Nie rozumiem skąd założenie, że istnieją oszczędności akurat na fundusz płac a nie ma ich na zysk przedsiębiorcy i pośredników.
 • @imran 05:46:04
  Masz rację!
  Wygląda na to, jakby całkowicie pomijali przedsiębiorcę jako konsumenta, który przez cały okres produkcji także musi mieć utrzymanie. Przedsiębiorcę traktują jak człowieka, który z zaspokojeniem swoich potrzeb czeka aż do momentu sprzedaży wszystkich wytworzonych towarów, czeka do momentu w którym zysk ze swojej produkcji będzie miał "fizycznie we własnych rękach".
  A przecież przedsiębiorca także uwzględnia w kosztach własne potrzeby - także przy wysokości kredytu na produkcję.
  Także pieniędzy jest wystarczająca ilość by wykupić wyprodukowany towar, co już kiedyś stwierdził Say.
 • Wobec tego, że te środki dalej pozostają ograniczone z powodów czysto fizycznych, to produkcja narzędzi będzie wymagała odebran
  Czysta bzdura..noszacz semantycznei tylko znamiona logiki....na wspak:-)))
  Czym cyatat rozni sie od warunkow innego typu finansowania?????
  Wezmy obecnego?????
 • TALENT nowy pieniądz powstaje od niedawna, nie lepiej ,
  zajać sie jego analizą ?
  https://realcurrencies.wordpress.com/2014/12/16/more-on-the-talent/
  To już druga próba po GG GoldenGelre
  Prosze o analize

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031