Czy można się dziwić, że gdy nie ma swobody działania człowieka, implikującej określony układ cen, to tego układu cen również nie ma?