Z jednej strony krytykuje zaangażowanie umysłu w kwestie gospodarcze, jako upodobnienie do „żydłactwa”. Z drugiej chce byśmy się stawali „żydłakami”.